Smernica pre vedenie pokladnice obce

Cieľom smernice je stanoviť postup pri vedení pokladnice obce (tuzemskej a valutovej), hmotnej zodpovednosti za stav peňažných prostriedkov v pokladnici obce, náplň činnosti zodpovedného zamestnanca za vedenie pokladnice, a to s cieľom vytvorenia jednotného a efektívneho systému riadenia, organizácie, kontroly stavu a pohybu peňažných prostriedkov v hotovosti. Obec je povinná určiť pri poskytovaní a použití verejných financií také podmienky, aby bolo zabezpečené hospodárne, efektívne, účinné a účelné hospodárenie s verejnými financiami.

Autori: Lucián Jakubík
Právny stav od: 1. 10. 2018
Dátum publikácie: 5. 12. 2018
Oblasti práva: Správne právo / Správne právo / Správne konanie; Vnútorná správa


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Lucián Jakubík

Prílohy

 • Smernica pre vedenie pokladnice obce / 71 kB
 • Príloha č. 1 pokladničná kniha 1 – tuzemská / 22 kB
 • Príloha č. 2 pokladničná kniha 2 – valutová pokladnica / 20 kB
 • Príloha č. 3 vyúčtovanie poskytnutého preddavku / 19 kB
 • Príloha č. 4 príkaz na odvod peňažných prostriedkov z pokladnice na bankový účet / 12 kB
 • Príloha č. 5 príkaz na dotáciu pokladnice obce peňažnou hotovosťou z bankového účtu obce / 20 kB
 • Príloha č. 6 inventúrny súpis pokladničnej hotovosti (pokladničné skontro) / 13 kB
 • Príloha č. 7 inventúrny súpis o inventarizácii pokladničnej hotovosti (pokladničné skontro) – valuty / 13 kB
 • Príloha č. 8 inventúrny súpis o inventarizácii pokladničnej hotovosti (pokladničné skontro) – ceniny / 13 kB
 • Príloha č. 9 inventúrny súpis o inventarizácii pokladničnej hotovosti (pokladničné skontro) – peniaze na ceste / 13 kB
 • Príloha č. 10 vyhlásenie zodpovedného zamestnanca ÚJ VS pred začatím inventúry / 12 kB
 • Príloha č. 11 žiadosť o poskytnutie preddavku zamestnancovi ÚJ VS / 12 kB

Archívne verzie

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené