Smernica o výkone finančnej kontroly

Smernica o výkone finančnej kontroly v podmienkach orgánu verejnej správy upravuje postup, t. j. základné pojmy, kompetencie, povinnosti a zodpovednosť zamestnancov orgánu verejnej správy pri vykonávaní finančnej kontroly.

Autori: kolektív
Právny stav od: 1. 1. 2019
Dátum publikácie: 15. 2. 2019
Oblasti práva: Správne právo / Financie, finančné právo / Finančná kontrola; Správne právo / Samospráva 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: kolektív

Prílohy

  • Príloha č. 1/a Kontrolný list z vykonania základnej finančnej kontroly / 14 kB
  • Príloha č. 1/b VZOR Žiadosť o poskytnutie alebo o vyúčtovanie preddavku (základná finančná kontrola v tabuľkovej forme) / 17 kB
  • Príloha č. 2 Návrh správy/Návrh čiastkovej správy z administratívnej finančnej kontroly / 12 kB
  • Príloha č. 3 Správa/čiastková správa z administratívnej finančnej kontroly pri zistených nedostatkoch (neboli zistené nedostatky) / 13 kB
  • Príloha č. 4 Správa/čiastková správa z administratívnej finančnej kontroly (boli zistené nedostatky) / 14 kB
  • Príloha č. 5 Poverenie na výkon kontroly na mieste / 12 kB
  • Príloha č. 6 Návrh správy/správa z finančnej kontroly na mieste pri zistených nedostatkoch / 12 kB
  • Príloha č. 7 Správa/čiastková správa z finančnej kontroly na mieste (neboli zistené nedostatky) / 13 kB
  • Príloha č. 8 Správa/čiastková správa z finančnej kontroly (boli zistené nedostatky) / 13 kB
  • Smernica o výkone finančnej kontroly bez komentára 2019 / 48 kB

Archívne verzie

Súvisiace odborné články

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené