Smernica o verejnom obstarávaní pre VÚC, obce a ich príspevkové a rozpočtové organizácie od 1. 1. 2019

Účelom tejto smernice je pri uplatňovaní zákona o verejnom obstarávaní definovať práva a povinnosti, zodpovednosť, spôsob kontroly a postupy verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie stavebných prác vo verejnom obstarávaní a pri uzatváraní zmlúv. Smernica je v súlade so zmenami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní účinnými od 1. 1. 2019.

Autori: Ing. Dagmar Melotíková
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019
Dátum publikácie: 22. 2. 2019
Oblasti práva: Obchodné právo / Hospodárstvo a hospodárenie, ekonomika / Verejné obstarávanie 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Prílohy

 • Príloha č. 1 Určenie predpokladanej hodnoty zákazky do hodnoty 2 000 eur bez DPH / 33 kB
 • Príloha č. 2 Žiadanka na verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác / 135 kB
 • Príloha č. 3 Žiadanka na verejné obstarávanie tovarov alebo služieb cez elektronické trhovisko (EKS) / 43 kB
 • Príloha č. 4 Určenie predpokladanej hodnoty zákazky / 33 kB
 • Príloha č. 5 Výzva na predloženie cenovej ponuky / 46 kB
 • Príloha č. 6 Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk / 31 kB
 • Príloha č. 7 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia úspešnému uchádzačovi / 33 kB
 • Príloha č. 8 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia neúspešnému uchádzačovi / 33 kB
 • Príloha č. 9 Čestné vyhlásenie o vylúčení konfliktu záujmov v procese VO / 31 kB
 • Príloha č. 10 Zápisnica z havarijnej udalosti / 31 kB
 • Príloha č. 11 Zriadenie komisie na otváranie ponúk, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie predmetu zákazky / 31 kB
 • Príloha č. 12 Čestné vyhlásenie členov komisie / 32 kB
 • Príloha č. 13 Čestné vyhlásenie osoby zodpovednej za prípravu podkladov verejného obstarávania o nestrannosti a dôvernosti spracúvaných informácií / 30 kB
 • Príloha č. 14 Vyhlásenie uchádzača/záujemcu / 30 kB
 • Príloha č. 15 Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“ / 30 kB
 • Smernica o verejnom obstarávaní pre VÚC, obce a ich príspevkové a rozpočtové organizácie od 1. 1. 2019 / 133 kB

Aktuálne verzie

Archívne verzie

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.