Smernica o pravidlách rozpočtového hospodárenia rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií

Smernica o pravidlách rozpočtového hospodárenia rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií upravuje základné zásady rozpočtového hospodárenia.

Autori: kolektív
Právny stav od: 1. 1. 2018
Dátum publikácie: 12. 12. 2017
Oblasti práva: Správne právo / Financie, finančné právo / Príspevkové organizácie; Rozpočtové organizácie; Rozpočtové právo


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: kolektív

Prílohy

 • Smernica o pravidlách rozpočtového hospodárenia rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií / 199 kB

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 92/1991 Zb. Zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
 • 330/1991 Zb. Zákon o pozemkových úpravách, vlastníctve, úradoch, fonde a spoločenstvách
 • 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
 • 131/2002 Z. z. Zákon o vysokých školách
 • 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
 • 523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 • 583/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
 • 526/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR
 • 315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora
 • 146/2017 Z. z. Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené