Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Súčasťou inventarizácie je inventúra, pri ktorej sa zisťuje skutočný stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Rozlišujeme fyzickú inventúru, dokladovú inventúru a kombináciu fyzickej a dokladovej inventúry.

Autori: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 1. 2014
Dátum publikácie: 1. 1. 2018
Oblasti práva:
Správne právo / Účtovníctvo / Podvojné účtovníctvo
Obchodné právo / Obchod, podnikanie, obchodné právo / Obchodno-záväzkové vzťahy všeobecne


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Jarmila Strählová

Prílohy

  • Inventarizácia majetku - vzor smernice / 120 kB
  • Príloha č. 1 - Časový harmonogram inventarizácie pokladníc / 33 kB
  • Príloha č. 2 - Poverenie na vykonanie inventarizácie / 30 kB
  • Príloha č. 3 - Menný zoznam členov inventarizačnej komisie / 27 kB
  • Príloha č. 4 - Inventúrny súpis peňažných prostriedkov v pokladnici / 35 kB
  • Príloha č. 5 - Inventúrny súpis dlhodobého hmotného majetku / 33 kB
  • Príloha č. 6 - Inventarizačný zápis z vykonanej inventúry peňažných prostriedkov / 31 kB
  • Príloha č. 7 - Inventarizačný zápis z vykonanej inventúry dlhodobého hmotného majetku / 27 kB

Archívne verzie

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
  • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené