Oceňovanie majetku a záväzkov (2018)

Oceňovanie je priraďovanie peňažných súm jednotlivým zložkám majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, ktoré sú zaúčtované v účtovných knihách, vykazované a uvádzané v účtovnej závierke. Oceňovanie  majetku a záväzkov sa uskutočňuje ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, ku dňu zostavenia účtovnej závierky a k inému dňu účtovného obdobia. Jednotlivé zložky majetku a záväzkov sa oceňujú obstáravacou cenou, vlastnými nákladmi, menovitou hodnotou a reálnou hodnotou.

Autori: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Dátum publikácie: 1. 1. 2016
Oblasti práva: Správne právo / Účtovníctvo / Podvojné účtovníctvo


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Jarmila Strählová

Prílohy

  • Oceňovanie majetku a záväzkov - vzor internej smernice (2018) / 38 kB

Archívne verzie

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
  • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené