Metodické usmernenie k vypracovaniu štatútu vnútorného auditu podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Metodické usmernenie vychádza zo zákona č. 357/2015 Z. z., medzinárodne uznávaných audítorských štandardov najmä z Medzinárodných štandardov pre profesionálnu prax interného auditu vydaných Inštitútom interných audítorov a Etického kódexu pre výkon vnútorného vydaného ministerstvom financií. Je záväzné pre správcov kapitoly štátneho rozpočtu, ktorí majú povinne zriadený útvar vnútorného auditu.

Číslo predpisu: MF/020133/2019-1411
Prameň: Finančný spravodajca / FS - 2019 / FS - 12/2019


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené