Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/2212 z 20. decembra 2019 o pilotnom projekte na vykonávanie určitých ustanovení o administratívnej spolupráci stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2394 o spolupráci medzi orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (Text s významom pre EHP)

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.


Autori: Európska komisia, Ostatní
Celexové číslo: 32019D2212
Dátum dokumentu: 20. 12. 2019
Dátum uverejnenia: 23. 12. 2019
Dátum nadobudnutia učinnosti: 12. 1. 2020
Dátum ukončenia učinnosti: ?
Dátum uzavierky: 17. 1. 2023

Pdf verzia dokumentu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené