Nariadenie Komisie (E?) 2015/166 z 3. febru?ra 2015, ktor?m sa men? a dop??a nariadenie Eur?pskeho parlamentu a Rady (ES) ?. 661/2009, pokia? ide o zahrnutie osobitn?ch postupov, met?d posudzovania a technick?ch po?iadaviek, a ktor?m sa men? smernica Eur?pskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES a nariadenia Komisie (E?) ?. 1003/2010, (E?) ?. 109/2011 a (E?) ?. 458/2011 (Text s v?znamom pre EHP)

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.


Autori: Európska komisia
Forma: Nariadenie
Celexové číslo: 32015R0166
Dátum dokumentu: 3. 2. 2015
Dátum uverejnenia: 4. 2. 2015
Dátum nadobudnutia učinnosti: 24. 2. 2015
Dátum ukončenia učinnosti: 5. 7. 2022

Pdf verzia dokumentu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené