Delegovaná smernica Komisie 2014/11/EÚ z  18. októbra 2013 , ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre šesťmocný chróm v alkalických dávkovačoch používaných na výrobu fotokatód v zosilňovačoch obrazu na účely röntgenového snímania do 31. decembra 2019 a v náhradných dieloch pre systémy röntgenového snímania uvedené na trh EÚ pred 1. januárom 2020 Text s významom pre EHP

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Implementácia v predpisoch Zbierky zákonov

  • 196/2014 Z. z. Novela vyhlášky o technických požiadavkách na elektrické a elektronické zariadenia

Autori: Európska komisia
Forma: Delegovaná smernica
Celexové číslo: 32014L0011
Dátum dokumentu: 18. 10. 2013
Dátum uverejnenia: 9. 1. 2014
Dátum nadobudnutia učinnosti: 29. 1. 2014
Dátum ukončenia učinnosti: ?
Dátum transpozície: 31. 7. 2014

Pdf verzia dokumentu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené