Smernica Rady 2013/59/Euratom z  5. decembra 2013 , ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, a ktorou sa zrušujú smernice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Implementácia v predpisoch Zbierky zákonov

  • 96/2017 Z. z. Novela zákona o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon)

Autori: Rada Európskej únie
Forma: Smernica
Celexové číslo: 32013L0059
Dátum dokumentu: 5. 12. 2013
Dátum uverejnenia: 17. 1. 2014
Dátum nadobudnutia učinnosti: 6. 2. 2014
Dátum ukončenia učinnosti: ?
Dátum transpozície: 6. 2. 2018

Pdf verzia dokumentu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené