Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/37/EÚ z  26. júna 2013 , ktorou sa mení smernica 2003/98/ES o opakovanom použití informácií verejného sektora Text s významom pre EHP

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Implementácia v predpisoch Zbierky zákonov


Autori: Európsky parlament, Rada Európskej únie
Forma: Smernica
Celexové číslo: 32013L0037
Dátum dokumentu: 26. 6. 2013
Dátum uverejnenia: 27. 6. 2013
4. 11. 2014
Dátum nadobudnutia učinnosti: 17. 7. 2013
Dátum ukončenia učinnosti: 16. 7. 2021
Dátum transpozície: 18. 7. 2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené