Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z  25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES Text s významom pre EHP

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Implementácia v predpisoch Zbierky zákonov

 • 264/1999 Z. z. Zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody
 • 575/2001 Z. z. Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
 • 657/2004 Z. z. Zákon o tepelnej energetike
 • 555/2005 Z. z. Zákon o energetickej hospodárnosti budov
 • 25/2006 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní
 • 309/2009 Z. z. Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
 • 158/2011 Z. z. Zákon o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel
 • 250/2012 Z. z. Zákon o regulácii v sieťových odvetviach
 • 251/2012 Z. z. Zákon o energetike
 • 321/2014 Z. z. Zákon o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • 192/2016 Z. z. Vyhláška o monitorovaní energetickej náročnosti verejných budov

Autori: Európsky parlament, Rada Európskej únie, Ostatní
Forma: Smernica
Celexové číslo: 32012L0027
Dátum dokumentu: 25. 10. 2012
Dátum uverejnenia: 24. 5. 2013
Dátum nadobudnutia učinnosti: 4. 12. 2012
Dátum ukončenia učinnosti: ?
Dátum transpozície: 5. 6. 2014

Pdf verzia dokumentu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.