Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EÚ z  22. septembra 2010 o ochrane zvierat používaných na vedecké účely Text s významom pre EHP

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Implementácia v predpisoch Zbierky zákonov

  • 71/1967 Zb. Správny poriadok
  • 39/2007 Z. z. Zákon o veterinárnej starostlivosti
  • 377/2012 Z. z. Nariadenie o ochrane zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely
  • 436/2012 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na ochranu zvierat na vedecké alebo vzdelávacie účely

Autori: Európsky parlament, Rada Európskej únie
Forma: Smernica
Celexové číslo: 32010L0063
Dátum dokumentu: 22. 9. 2010
Dátum uverejnenia: 20. 10. 2010
25. 11. 2014
Dátum nadobudnutia učinnosti: 1. 1. 1001
Dátum ukončenia učinnosti: ?
Dátum uzavierky: 31. 12. 2020
Dátum transpozície: 10. 11. 2012

Pdf verzia dokumentu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené