Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009 , ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov (Text s významom pre EHP)

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Implementácia v predpisoch Zbierky zákonov

  • 405/2011 Z. z. Zákon o rastlinolekárskej starostlivosti
  • 487/2011 Z. z. Vyhláška o integrovanej ochrane proti škodlivým organizmom a o jej uplatňovaní
  • 488/2011 Z. z. Vyhláška o zásadách a opatreniach na ochranu zdravia ľudí, zdrojov pitnej vody
  • 489/2011 Z. z. Vyhláška o podmienkach a postupoch pri evidencii a kontrolách aplikačných zariadení
  • 490/2011 Z. z. Vyhláška o podmienkach, požiadavkách a postupoch na uplatnenie ustanovení o leteckej aplikácii
  • 491/2011 Z. z. Vyhláška o vedení záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín
  • 492/2011 Z. z. Vyhláška o odbornom vzdelávaní v oblasti prípravkov na ochranu rastlín

Autori: Európsky parlament, Rada Európskej únie
Forma: Smernica
Celexové číslo: 32009L0128
Dátum dokumentu: 21. 10. 2009
Dátum uverejnenia: 24. 11. 2009
31. 10. 2012
Dátum nadobudnutia učinnosti: 25. 11. 2009
Dátum ukončenia učinnosti: ?
Dátum transpozície: 14. 12. 2011

Pdf verzia dokumentu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené