Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/104/ES zo 16. septembra 2009 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri používaní pracovných prostriedkov pracovníkmi pri práci (druhá samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Text s významom pre EHP)

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Implementácia v predpisoch Zbierky zákonov

  • 124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
  • 392/2006 Z. z. Nariadenie o požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
  • 147/2013 Z. z. Vyhláška o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pri stavebných prácach

Autori: Európsky parlament, Rada Európskej únie
Forma: Smernica
Celexové číslo: 32009L0104
Dátum dokumentu: 16. 9. 2009
Dátum uverejnenia: 3. 10. 2009
5. 4. 2013
Dátum nadobudnutia učinnosti: 23. 10. 2009
Dátum ukončenia učinnosti: ?

Pdf verzia dokumentu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené