Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/68/ES z 13. júla 2009 o typovom schvaľovaní komponentov zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch (kodifikované znenie) (Text s významom pre EHP)

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Implementácia v predpisoch Zbierky zákonov

  • 725/2004 Z. z. Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
  • 312/2006 Z. z. Nariadenie o technických požiadavkách na osvetľovacie zariadenia traktorov

Autori: Európsky parlament, Rada Európskej únie
Forma: Smernica
Celexové číslo: 32009L0068
Dátum dokumentu: 13. 7. 2009
Dátum uverejnenia: 5. 8. 2009
25. 6. 2013
Dátum nadobudnutia učinnosti: 25. 8. 2009
Dátum ukončenia učinnosti: 31. 12. 2015
Dátum transpozície: 21. 11. 1980

Pdf verzia dokumentu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené