Smernica Komisie 2008/83/ES z 13. augusta 2008 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/91/ES, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd druhov zelenín (Text s významom pre EHP)

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Implementácia v predpisoch Zbierky zákonov


Autori: Európska komisia
Forma: Smernica
Celexové číslo: 32008L0083
Dátum dokumentu: 13. 8. 2008
Dátum uverejnenia: 14. 8. 2008
24. 6. 2013
Dátum nadobudnutia učinnosti: 3. 9. 2008
Dátum ukončenia učinnosti: ?
Dátum transpozície: 31. 10. 2008

Pdf verzia dokumentu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené