Smernica Komisie 2008/5/ES z 30. januára 2008 o povinnom uvádzaní podrobných údajov v označení určitých potravín okrem tých, ktoré ustanovuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES (kodifikované znenie) (Text s významom pre EHP )

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Implementácia v predpisoch Zbierky zákonov


Autori: Európska komisia
Forma: Smernica
Celexové číslo: 32008L0005
Dátum dokumentu: 30. 1. 2008
Dátum uverejnenia: 31. 1. 2008
28. 10. 2014
Dátum nadobudnutia učinnosti: 20. 2. 2008
Dátum ukončenia učinnosti: 13. 12. 2014
Dátum transpozície: 30. 6. 1995

Pdf verzia dokumentu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené