2007/231/ES: Rozhodnutie Komisie z 12. apríla 2007 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/502/ES, ktorým sa členské štáty vyzývajú prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa na trh uvádzali iba také zapaľovače, ktoré sú zabezpečené proti použitiu deťmi, a zakázať uvádzanie zábavných zapaľovačov na trh [oznámené pod číslom K(2007) 1567] (Text s významom pre EHP)

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.


Autori: Európska komisia
Celexové číslo: 32007D0231
Dátum dokumentu: 12. 4. 2007
Dátum uverejnenia: 14. 4. 2007
24. 8. 2007
28. 10. 2014
Dátum nadobudnutia učinnosti: 12. 4. 2007
Dátum ukončenia učinnosti: 11. 5. 2017

Pdf verzia dokumentu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené