2006/502/ES: Rozhodnutie Komisie z 11. mája 2006 , ktorým sa členské štáty vyzývajú prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa na trh uvádzali iba také zapaľovače, ktoré sú zabezpečené proti použitiu deťmi, a zakázať uvádzanie zábavných zapaľovačov na trh [oznámené pod číslom K(2006) 1887 a číslom K(2006) 1887 COR] (Tento text zrušuje a nahrádza text uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie L 197 z 19. júla 2006, s. 9 ) (Text s významom pre EHP)

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.


Autori: Európska komisia
Celexové číslo: 32006D0502
Dátum dokumentu: 11. 5. 2006
Dátum uverejnenia: 20. 7. 2006
1. 1. 2007
8. 5. 2007
28. 10. 2014
Dátum nadobudnutia učinnosti: 20. 7. 2006
Dátum ukončenia učinnosti: 11. 5. 2017

Pdf verzia dokumentu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené