Smernica Komisie 2005/21/ES zo 7. marca 2005, ktorou sa smernica Rady 72/306/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov vo vzťahu k opatreniam, ktoré sa majú prijať proti emisiám znečisťujúcich látok z dieselových motorov vozidiel, prispôsobuje technickému pokrokuText s významom pre EHP

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Implementácia v predpisoch Zbierky zákonov

  • 725/2004 Z. z. Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
  • 366/2006 Z. z. Nariadenie o znížení emisií znečisťujúcich látok z dieselových motorov vozidiel

Autori: Európska komisia
Forma: Smernica
Celexové číslo: 32005L0021
Dátum dokumentu: 7. 3. 2005
Dátum uverejnenia: 8. 3. 2005
6. 10. 2006
1. 1. 2007
8. 8. 2012
Dátum nadobudnutia učinnosti: 9. 3. 2006
Dátum ukončenia učinnosti: 1. 1. 2013
Dátum transpozície: 8. 3. 2006

Pdf verzia dokumentu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené