Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/3/ES z 11. februára 2004, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 70/156/EHS a 80/1268/EHS, pokiaľ ide o meranie emisií oxidu uhličitého a spotreby paliva vozidiel kategórie N1Text s významom pre EHP.

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Implementácia v predpisoch Zbierky zákonov

  • 725/2004 Z. z. Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
  • 135/2006 Z. z.
  • 374/2006 Z. z. Nariadenie o emisiách oxidu uhličitého a spotreby paliva motorových vozidiel

Autori: Európsky parlament, Rada Európskej únie
Forma: Smernica
Celexové číslo: 32004L0003
Dátum dokumentu: 11. 2. 2004
Dátum uverejnenia: 19. 2. 2004
1. 5. 2004
1. 1. 2007
Dátum nadobudnutia učinnosti: 19. 2. 2004
Dátum ukončenia učinnosti: 1. 1. 2013
Dátum transpozície: 18. 2. 2005

Pdf verzia dokumentu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené