Smernica Komisie 2003/94/ES z 8. októbra 2003, ktorou sa ustanovujú zásady a metodické pokyny správnej výrobnej praxe týkajúcej sa liekov na humánne použitie a skúšaných liekov na humánne použitieText s významom pre EHP.

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Implementácia v predpisoch Zbierky zákonov

  • 140/1998 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach
  • 274/1998 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na správnu výrobnú prax a správnu veľkodistribučnú prax
  • 9/2004 Z. z.
  • 128/2012 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na správnu výrobnú a veľkodistribučnú prax

Autori: Európska komisia
Forma: Smernica
Celexové číslo: 32003L0094
Dátum dokumentu: 8. 10. 2003
Dátum uverejnenia: 14. 10. 2003
1. 5. 2004
1. 1. 2007
25. 6. 2013
Dátum nadobudnutia učinnosti: 3. 11. 2003
Dátum ukončenia učinnosti: ?
Dátum transpozície: 30. 4. 2004

Pdf verzia dokumentu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené