Smernica 2003/18/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. marca 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 83/477/EHS o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu pri práciText s významom pre EHP.

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Implementácia v predpisoch Zbierky zákonov

  • 253/2006 Z. z. Nariadenie o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s azbestom pri práci
  • 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Autori: Európsky parlament, Rada Európskej únie
Forma: Smernica
Celexové číslo: 32003L0018
Dátum dokumentu: 27. 3. 2003
Dátum uverejnenia: 15. 4. 2003
1. 5. 2004
1. 1. 2007
Dátum nadobudnutia učinnosti: 15. 4. 2003
Dátum ukončenia učinnosti: ?
Dátum transpozície: 14. 4. 2006

Pdf verzia dokumentu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené