Smernica Komisie 1999/46/ES z 21. mája 1999, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady č. 93/16/EHS na uľahčenie voľného pohybu lekárov a vzájomného uznávania ich diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciáchText s významom pre EHP.

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Implementácia v predpisoch Zbierky zákonov


Autori: Európska komisia
Forma: Smernica
Celexové číslo: 31999L0046
Dátum dokumentu: 21. 5. 1999
Dátum uverejnenia: 2. 6. 1999
1. 5. 2004
1. 1. 2007
Dátum nadobudnutia učinnosti: 22. 6. 1999
Dátum ukončenia učinnosti: 19. 10. 2007
Dátum transpozície: 31. 12. 1999

Pdf verzia dokumentu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené