Smernica Rady 97/42/ES z 27. júna 1997, ktorou sa prvýkrát mení a dopĺňa smernica 90/394/EHS o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov pri práci (šiesta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Implementácia v predpisoch Zbierky zákonov


Autori: Rada Európskej únie
Forma: Smernica
Celexové číslo: 31997L0042
Dátum dokumentu: 27. 6. 1997
Dátum uverejnenia: 8. 7. 1997
1. 5. 2004
Dátum nadobudnutia učinnosti: 28. 7. 1997
Dátum ukončenia učinnosti: 19. 5. 2004
Dátum transpozície: 27. 6. 2000

Pdf verzia dokumentu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené