Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/26/ES z 29. júna 1995, ktorou sa menia a dopíňajú smernice 77/780/EHS a 89/646/EHS v oblasti úverových inštitúcií, smernice 73/239/EHS a 92/49/EHS v oblasti neživotného poistenia, smernice 79/267/EHS a 92/96/EHS v oblasti životného poistenia, smernica 93/22/EHS v oblasti investičných spoločností a smernica 85/611/EHS v oblasti podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), so zreteľom na upevnenie obozretného dohľadu

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Implementácia v predpisoch Zbierky zákonov


Autori: Európsky parlament, Rada Európskej únie
Forma: Smernica
Celexové číslo: 31995L0026
Dátum dokumentu: 29. 6. 1995
Dátum uverejnenia: 18. 7. 1995
1. 5. 2004
1. 1. 2007
26. 6. 2013
Dátum nadobudnutia učinnosti: 7. 8. 1995
Dátum ukončenia učinnosti: ?
Dátum transpozície: 18. 7. 1996

Pdf verzia dokumentu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené