Komentár zákona č. 328/1991 Zb.

Zákon o konkurze a vyrovnaní

Zrovnoprávnením jednotlivých foriem vlastníctva po roku 1989 sa otvorili možnosti dispozície predmetom vlastníckeho práva, a to najmä v podobe podnikania ako sústavnej činnosti vykonávanej samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Podnikanie však znamená aj povinnosť niesť možné riziko strát, ba dokonca aj riziko úpadku, a tým aj hrozbu ukončenia podnikania. Významnú úlohu pri vyporiadaní záväzkov neúspešného podnikania plní právna úprava konkurzu a vyrovnania. Tieto dva právne inštitúty sú nerozlučne spojené s trhovým hospodárstvom a práve preto boli zákonom č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní znovu zavedené do nášho právneho poriadku.
Predpis 328/1991 Zb.
Účinnosť od 15.12.2005 do31.12.2005
Zrušený 7/2005 Z. z.
Autori - archívne verzie
Zbaliť
Rozbaliť

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené