Dôvodová správa k zákonu č. 94/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

Zákon vytvára podmienky na včasné splnenie povinnosti štátu uvoľniť frekvenčné pásmo 694-790 MHz formou tzv. mimoriadnej zmeny individuálnych povolení podľa Rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/899 o využívaní frekvenčného pásma 470 790 MHz v Únii a umožní poskytnutie náhrady čistých priamych nákladov vynaložených účelne, hospodárne, efektívne a nevyhnutne, ktoré vzniknú podniku ako dôsledok zásahu štátnej moci do existujúcich právoplatných individuálnych povolení na používanie frekvencií ich mimoriadnou zmenou.

Právny stav od: 11. 1. 2019
Dátum publikácie: 6. 5. 2019
Oblasti práva: Správne právo / Pošta a telekomunikácie / Telekomunikačné prostriedky


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené