Dôvodová správa k zákonu č. 396/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Cieľom právnej úpravy je najmä vypustenie definície pojmu „obvyklý pobyt“ z príslušných právnych predpisov v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach na úrovni Európskej únie za účelom dosiahnutia súladu vnútroštátnej právnej úpravy s judikatúrou Súdneho dvora EÚ s ohľadom na skutočnosť, že v prípade pojmu ,,obvyklý pobyt“ ide o autonómny pojem práva EÚ a teda nie je žiaduce aby bol zadefinovaný prostredníctvom vnútroštátnych predpisov.

Právny stav od: 23. 8. 2019
Dátum publikácie: 6. 12. 2019
Oblasti práva:
Správne právo / Dane a poplatky / Súdne poplatky
Občianske právo / Občianske právo / Občianske súdne konanie 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 396/2019 Z. z. Novela zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené