Dôvodová správa k zákonu č. 229/1997 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Cieľom je zjednodušiť a urýchliť proces medzi vypracovaním a schválením územnoplánovacej dokumentácie a začatím stavebného konania.Toto poslanie môže splniť len taký stupeň územnoplánovacej dokumentácie ako je územný plán zóny, ktorého obsahom sú také regulatívy, ktoré určia dostatočným spôsobom podmienky umiestnenia stavby na parcele a vytvoria harmóniu jej urbanistického a architektonického riešenia s okolím.Významným cieľom je rozšíriť doterajšie druhy územnoplánovacej dokumentácie o koncepciu územného rozvoja Slovenska. V druhej časti predkladaného materiálu sa navrhuje doriešiť otázky a problémy, ktoré súvisia s urýchlením stavebného konania, právomocami orgánov štátnej správy a obcí na úseku výstavby, a to vrátane aplikácie iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré vznikli v posledných rokoch.

Právny stav od: 25. 2. 1997
Dátum publikácie: 17. 12. 2018
Oblasti práva: Správne právo / Stavebníctvo a architektúra


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené