Dôvodová správa k zákonu č. 81/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Cieľom zákona č. 81/2009 Z. z. je zavedenie opatrení za účelom efektívneho využívania verejných zdrojov pri praktickej realizácii liekovej politiky. Presne sa špecifikuje, ktoré očkovania sú plne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia. Ďalej sa doplňuje medicínsko-ekonomický rozbor dietetickej potraviny a nové ustanovenie, podľa ktorého sa určujú Ministerstvu zdravotníctva SR úlohy v oblasti kategorizácie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.

Právny stav od: 23. 10. 2008
Dátum publikácie: 13. 3. 2009
Oblasti práva:
Správne právo / Dane a poplatky / Správne poplatky; Financie, finančné právo / Daňové a poplatkové právo; Zdravotníctvo / Lekári, zdravotnícki zamestnanci; Zdravotná a liečebná starostlivosť; Zdravotnícke zariadenia
Občianske právo / Občianske právo / Ochrana spotrebiteľa; Služby
Pracovné právo / Sociálna politika, sociálne zabezpečenie a starostlivosť / Zdravotné poisťovne 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené