Dôvodová správa k zákonu č. 77/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov

Cieľom zákona č. 77/2009 Z. z. je úprava podmienok pre pestovanie konopy siatej na vlákno a na semeno, ak pestovateľ je poberateľom priamych platieb podľa príslušných právnych predpisov Európskej únie. V zákone sa upresňujú podmienky pestovania konopy siatej. Dopĺňajú sa dôvody na dočasné pozastavenie činnosti a na zrušenie činnosti. Pre žiadateľov o pestovanie maku siateho sa zmierňujú požiadavky na doklady, ktoré sa pripájajú k žiadosti o vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami.

Právny stav od: 7. 11. 2008
Dátum publikácie: 9. 3. 2009
Oblasti práva: Správne právo / Doprava / Telekomunikácie; Pošta a telekomunikácie / Telekomunikačné prostriedky; Správne právo / Štátna správa; Zdravotníctvo / Jedy, narkotiká, toxikománia


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené