Dôvodová správa k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, upravuje podmienky prevádzky cestných vozidiel, zvláštnych vozidiel, historických vozidiel a športových vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách; práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktoré vyrábajú alebo dovážajú a uvádzajú do prevádzky cestné alebo zvláštne vozidlá.

Právny stav od: 30. 9. 2004
Dátum publikácie: 29. 3. 2006
Oblasti práva: Správne právo / Doprava / Cestná doprava; Dopravné prostriedky; Pozemné komunikácie; Správne právo / Štátna správa; Životné prostredie / Ochrana životného prostredia; Ovzdušie a ozónová vrstva Zeme; Prevencia a posudzovanie vplyvov na životné prostredie


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 725/2004 Z. z. Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené