Dôvodová správa k zákonu č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predmetom úpravy je predovšetkým schéma obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov, systém obchodovania s emisnými kvótami znečisťujúcich látok (skleníkové plyny nie sú v našej legislatíve definované ako „znečisťujúce látky“, preto bolo potrebné rozlíšiť medzi týmito dvomi predmetmi obchodovania), práva a povinnosti prevádzkovateľov prevádzok a ostatných účastníkov a úlohy orgánov štátnej správy v schéme obchodovania a systéme obchodovania.

Právny stav od: 5. 10. 2004
Dátum publikácie: 5. 5. 2010
Oblasti práva:
Správne právo / Kontrola, kontrolný systém / Metrológia, skúšobníctvo a kontrola; Správne právo / Samospráva; Životné prostredie / Ochrana životného prostredia; Ovzdušie a ozónová vrstva Zeme
Ústavné právo / EU / Dohovory
Obchodné právo / Hospodárstvo a hospodárenie, ekonomika / Riadenie a plánovanie výroby; Obchod, podnikanie, obchodné právo / Obchodovanie


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené