Dôvodová správa k zákonu č. 552/2008 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Cieľom zákona č. 552/2008 Z. z. je implementovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/44/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/49/EHS a smernice 2002/83/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES v súvislosti s procesnými pravidlami a kritériami hodnotenia obozretného posudzovania nadobudnutí a zvýšení podielov vo finančnom sektore. Cieľom ustanovenia je ďalej zosúladenie podmienok na vydávanie pokladničných poukážok vrátane štátnych pokladničných poukážok, ktoré majú charakter dlhových cenných papierov s podmienkami na vydávanie dlhopisov, najmä pokiaľ ide o ich náležitosti a emisné podmienky.

Právny stav od: 3. 10. 2008
Dátum publikácie: 9. 2. 2009
Oblasti práva:
Správne právo / Bankovníctvo, peňažníctvo / Bankovníctvo; Poistenie a ochrana vkladov; Financie, finančné právo / Burzy; Cenné papiere; Platobné vzťahy; Správa finančných trhov; Kontrola, kontrolný systém
Ústavné právo / EU / Európske spoločenstvá
Občianske právo / Poisťovníctvo / Inštitúcie vykonávajúce poistenie 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené