Dôvodová správa k zákonu č. 52/2010 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon č. 52/2010 Z. z. reaguje na Analýzu súčasného stavu a vývoja zamestnanosti, riziká vývoja zamestnanosti v ďalšom období, východiská a návrh opatrení pre podporu rastu zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti, schválenú uznesením vlády Slovenskej republiky č. 777 z 9. novembra 2009. Navrhuje sa upraviť podmienky, za ktorých môže uchádzač o zamestnanie vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie vykonávať zárobkovú činnosť, ako jedno z opatrení na zamedzenie výkonu nelegálnej práce; zaviesť nový príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti.

Právny stav od: 14. 12. 2009
Dátum publikácie: 8. 3. 2010
Oblasti práva:
Správne právo / Dane a poplatky / Správa daní a poplatkov; Financie, finančné právo / Daňové a poplatkové právo; Kontrola, kontrolný systém / Inšpekcia
Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Riešenie pracovno - právnych sporov; Zamestnanosť



 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené