Dôvodová správa k zákonu č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Nevyhnutnosť novej právnej úpravy spočíva v prijatí smernice Európskeho parlamentu a Rady 75/2010/EÚ o priemyselných emisiách, ktorá zaviedla tak rozsiahle zmeny oproti súčasnému stavu, že prijatie nového zákona sa javí vhodnejšie ako novelizácia doterajšej právnej úpravy. 
Nová právna úprava rieši požiadavky na obmedzovanie znečisťovania životného prostredia priemyselnými činnosťami prierezovo (ovzdušie, voda, odpady). Jednak sprísňuje požiadavky pre prevádzky podliehajúce integrovanému povoľovaniu, ale zároveň ustanovuje minimálne požiadavky (hraničné emisné limity) pre veľké spaľovacie zariadenia, spaľovne odpadov, zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá a pre výrobu oxidu titaničitého, ktoré nesmú byť prekročené ani pri derogácii.

Právny stav od: 9. 11. 2012
Dátum publikácie: 7. 3. 2013
Oblasti práva:
Správne právo / Dane a poplatky / Správne poplatky; Životné prostredie
Obchodné právo / Obchod, podnikanie, obchodné právo / Živnostenské podnikanie



 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Prílohy

  • doplňujúci a pozmeňujúci návrh / 104 kB

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 39/2013 Z. z. Zákon o kontrole znečisťovania životného prostredia

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené