Dôvodová správa k zákonu č. 384/2008 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Cieľom zákona č. 384/2008 Z. z. je rozšíriť skrátené konanie na všetky veci na plnenie (t.j. nielen na plnenie peňažnej povinnosti), zaviesť inštitút drobných sporov s jednoduchším procesným vybavovaním, upraviť jasné pravidlá postupu odvolacieho súdu pri preskúmavaní rozsudku súdu prvého stupňa, zaviesť tzv. revízny princíp do dovolacieho konania, podľa ktorého by dovolací súd definitívne ukončil prípad bez zrušenia rozsudku a vrátenia veci na ďalšie konanie, zjednodušiť dedičské konanie, zaviesť elektronickú komunikáciu medzi súdom a účastníkom konania, v najzávažnejších prípadoch, kedy hrozí nenapraviteľná ujma, poskytnúť maximálne rýchlu ochranu predbežným opatrením, umožniť sudcom praktickým, rýchlym rozhodnutím spravodlivo usporiadať veci účastníkov konania a posilniť ochranu spotrebiteľa v sporoch vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv najmä v situácií, ak zmluva obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky.

Právny stav od: 29. 5. 2008
Dátum publikácie: 27. 10. 2008
Oblasti práva: Občianske právo / Občianske právo / Občianske súdne konanie 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené