Dôvodová správa k zákonu č. 364/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Novela zákona zavádza zásadnú zmenu v oblasti odvodov poistného na verejné zdravotné poistenie, vďaka ktorej sa zvýši čistá mzda zamestnancom s nízkymi zárobkami. Zároveň dochádza ku kompenzácii zvýšených mzdových nákladov zamestnávateľa, ktoré súvisia so zvýšením minimálnej mzdy.

Právny stav od: 21. 11. 2014
Dátum publikácie: 22. 1. 2015
Oblasti práva:
Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov
Pracovné právo / Sociálna politika, sociálne zabezpečenie a starostlivosť / Zdravotné poistenie


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Prílohy

  • 6 1319 Jozef Mihal1 II.pdf / 52 kB
  • 6 1319 Jozef Mihal1 II.pdf / 52 kB
  • 6 1319 Jozef Mihal2 II.pdf / 123 kB
  • 6 1319 Jozef Mihal3 II.pdf / 86 kB
  • 6 1319 Jozef Mihal4 II.pdf / 105 kB
  • 6 1319 Martin Chren II.pdf / 87 kB
  • 6 1319 Miroslav Beblavy II.pdf / 71 kB

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 364/2014 Z. z. Novela zákona o zdravotnom poistení a zákona o dani z príjmov

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené