Dôvodová správa k zákonu č. 352/2012 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona dopĺňa nové ustanovenia týkajúce sa výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov pri úveroch bez pevne stanoveného trvania či opakovane plne splatných. Ďalej obsahuje ustanovenia riešiace problémy aplikačnej praxe, ktoré sa na trhu spotrebiteľských úverov vyskytli a ostatné legislatívno-technické zmeny vyplývajúce aj z vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania, jednak v zákone o bankách a aj v zákone o platobných službách.

Právny stav od: 1. 8. 2012
Dátum publikácie: 19. 12. 2012
Oblasti práva: Správne právo / Bankovníctvo, peňažníctvo / Bankovníctvo; Finančné inštitúcie; Peňažníctvo; Poistenie a ochrana vkladov; Financie, finančné právo / Financie; Finančné právo; Mena, obeh peňazí; Platobné vzťahy


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené