Dôvodová správa k zákonu č. 341/2005 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predkladá do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom návrhu je , aby sa už pri tejto novele začal odstraňovať dualizmus pri realizácii rozhodnutí núteným výkonom a na súdoch by v dôsledku navrhovanej úpravy zostal iba ten výkon rozhodnutia, ktorý súvisí s výchovou maloletých detí. Všetky ostatné spôsoby výkonu rozhodnutia sa z občianskeho súdneho poriadku navrhujú vypustiťokrem prípadou; výnimkou sú prípade, keď podľa osobitného predpisu nariaďuje výkon rozhodnutia Justičná pokladnica. Ťažisko zmien navrhovaných v OSP spočíva najmä v odstránení doterajšieho dualizmu právnej úpravy výkonu rozhodnutia a exekúcie; v posilnení apelačného systému a jeho modifikácii zásadou kasačnou a v sprehľadnení poznámok pod čiarou (ich označenie; vypustenie zastaralých odkazov atď).

Právny stav od: 21. 4. 2005
Dátum publikácie: 24. 11. 2005
Oblasti práva:
Správne právo / Dane a poplatky / Správne poplatky; Súdne poplatky
Občianske právo / Exekúcie, výkon rozhodnutí / Exekučné konanie; Občianske právo / Občianske súdne konanie


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené