Dôvodová správa k zákonu č. 335/2007 Z. z. , ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zrušením krajských úradov

Cieľom zákona č. 335/2007 Z. z. je zrušenie krajských úradov a presun ich kompetencií na iné orgány verejnej správy. Zákon v jednotlivých článkoch priamo novelizuje zákony v plnej alebo čiastočnej normotvornej pôsobnosti ministerstva vnútra, ako aj zákon o štátnej štatistike a zákon o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon), ktoré ustanovujú kompetencie krajských úradov. Vzhľadom na skutočnosť, že krajské úrady podľa týchto zákonov zabezpečujú úlohy, ktoré aj naďalej by mali plniť miestne orgány štátnej správy, zveruje sa ich pôsobnosť prevažne obvodným úradom.

Právny stav od: 19. 4. 2007
Dátum publikácie: 14. 5. 2009
Oblasti práva: Správne právo / Správne právo / Štátna správa


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené