Dôvodová správa k zákonu č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Štruktúra návrhu nového zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní je upravená tak, že v samostatnej časti sú upravené základné ustanovenia všeobecne platné pre verejné obstarávanie. Vecným zámerom návrhu nového zákona o verejnom obstarávaní je zavedenie takého systému verejného obstarávania, ktorý by odzrkadľoval nové trendy v tejto oblasti, ktorými sú najmä zohľadnenie záväzkov EÚ vyplývajúcich z medzinárodných obchodných vzťahov uzavretých medzi ňou a tretími krajinami, zamedzenie zadávania zákaziek dodávateľom, ktorí boli členmi zločineckej organizácie, ktorí boli odsúdení za trestný čin korupcie, podvodu alebo prania špinavých peňazí, zavedenie vhodných postupov, ktoré by umožňovali využitie nových techník elektronického obstarávania, potreba definovať nové, úplne elektronické systémy, zavedenie určitých techník centralizovaného obstarávania  pre nákupy veľkých objemov, ochrana životného prostredia a podpora trvalo udržateľného rozvoja  pri súčasnom zabezpečení najlepšej hodnoty za vynaložené peniaze, zavedenie systémov environmentálneho riadenia počas plnenia zmluvy a uplatňovanie environmentálnych značiek, liberalizácia trhu, hospodárska súťaž a konkurenčné prostredie v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky a dopravy, vývoj v oblasti poskytovania poštových služieb, ďalšia liberalizácia trhu a efektívna hospodárska súťaž v oblasti poskytovania telekomunikačných služieb, zadávanie zákaziek zahrňujúcich niekoľko činností, ktoré by mohli podliehať rôznym obstarávacím postupom.

Právny stav od: 6. 10. 2005
Dátum publikácie: 28. 2. 2006
Oblasti práva:
Správne právo / Doprava / Telekomunikácie; Energetika a priemysel; Pošta a telekomunikácie
Ústavné právo / EU
Obchodné právo / Hospodárstvo a hospodárenie, ekonomika / Hospodárska súťaž; Verejné obstarávanie; Obchod, podnikanie, obchodné právo / Hospodárska súťaž


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené