Dôvodová správa k zákonu č. 188/2006 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

V zákone č. 188/2006 Z. z. sa navrhuje, aby poistník nemohol v priebehu poistného obdobia zmeniť poisťovateľa takým spôsobom, že nezaplatí poistné, resp. splátku poistného. Navrhuje sa, aby poistník bol v takomto prípade povinný sa opäť poistiť u doterajšieho poisťovateľa do konca poistného obdobia, na ktoré s týmto poisťovateľom uzavrel poistnú zmluvu na začiatku poistného obdobia. Na základe požiadavky zaisťovateľov sa navrhuje doplniť výluky z povinného zmluvného poistenia o novú výluku, týkajúcu sa vojnových udalostí a terorizmu. Výluka sa týka len škôd, kedy teroristický čin alebo vojnová udalosť má priamu súvislosť s prevádzkou motorového vozidla.

Právny stav od: 20. 2. 2006
Dátum publikácie: 22. 10. 2009
Oblasti práva: Občianske právo / Občianske právo; Poisťovníctvo / Zákonné poistenie; Zmluvné poistenie 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené