Dôvodová správa k zákonu č. 173/2004 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Cieľom zákona č. 173/2004 Z. z. je najmä zosúladenie so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Podľa prvej vety § 68 ods. 1 katastrálneho zákona je katastrálny operát verejný. Táto zásada zostáva zachovaná. Do katastra nehnuteľností sa však zapisujú aj údaje, ktoré podľa zákona č. 428/2002 Z. z. podliehajú ochrane, najmä rodné číslo.

Právny stav od: 30. 12. 2003
Dátum publikácie: 15. 2. 2007
Oblasti práva: Občianske právo / Byty a nebytové priestory / Kataster nehnuteľností; Občianske právo / Nehnuteľnosti; Vlastnícke práva


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené