Zvýšené mzdové príplatky od 1. mája 2019

Prehľad príplatkov za prácu v sobotu, v nedeľu, za nočnú prácu, za prácu vo sviatok a za nadčas.

Autori: JUDr. Peter Demek, PhD.
Dátum publikácie: 13. 5. 2019


 Od 1. mája 2019 majú zamestnanci právny nárok na dva druhy mzdových zvýhodnení:

Zvýšila sa tiež sadzba  mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu podľa § 123 ZP

 

 

 Príplatok za prácu v sobotu (§ 122a ZP)

Vyplácaná výška mzdového zvýhodnenia (príplatku za prácu v sobotu) za každú hodinu práce

V období od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019

V období od 1. 5. 2019

(v podmienkach „bežného“ zamestnávateľa – § 122a ods. 1 ZP)

 

najmenej 25 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení platného a účinného nariadenia vlády)

najmenej 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení platného a účinného nariadenia vlády)

(U zamestnávateľa, kde je vzhľadom na prevádzkové možnosti pravidelný výkon práce v sobotu nevyhnutný – § 122a ods. 2 ZP)

najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení platného a účinného nariadenia vlády)

najmenej 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení platného a účinného nariadenia vlády) 

 

 

Príplatok za prácu v nedeľu (§ 122b ZP)

Vyplácaná výška mzdového zvýhodnenia (príplatku za prácu v nedeľu) za každú hodinu práce

V období od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019

V období od 1. 5. 2019

(v podmienkach „bežného“ zamestnávateľa – § 122b ods. 1 ZP)

 

najmenej 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení platného a účinného nariadenia vlády)

najmenej 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení platného a účinného nariadenia vlády)

(U zamestnávateľa, kde je vzhľadom na prevádzkové možnosti pravidelný výkon práce v nedeľu nevyhnutný – § 122b ods. 2 ZP)

najmenej 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení platného a účinného nariadenia vlády)

najmenej 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení platného a účinného nariadenia vlády)

 

 

Príplatok za nočnú prácu (§ 123 ZP)

Vyplácaná výška mzdového zvýhodnenia (príplatku za nočnú prácu) za každú hodinu práce

V období od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019

V období od 1. 5. 2019

(v podmienkach „bežného“ zamestnávateľa – § 123 ods. 1 ZP)

 

najmenej 30 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení platného a účinného nariadenia vlády)

najmenej 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení platného a účinného nariadenia vlády)

(v podmienkach zamestnávateľa, kde zamestnanec vykonáva rizikovú prácu – § 123 ods. 1 ZP)

najmenej 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení platného a účinného nariadenia vlády)

najmenej 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení platného a účinného nariadenia vlády)

(U zamestnávateľa, kde je vzhľadom na prevádzkové možnosti pravidelný výkon nočnej práce nevyhnutný, pričom nemôže ísť o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu – § 123 ods. 2 ZP)

najmenej 25 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení platného a účinného nariadenia vlády)

najmenej 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení platného a účinného nariadenia vlády)

 

Podrobnejšie informácie nájdete v: 

 

Autor: JUDr. Petr Demek, PhD.

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené