Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Rozhodnutia súdov k posúdeniu vzniku zodpovednosti.

Dátum publikácie: 25. 7. 2018Rozsudok Krajského súdu v Žiline sp. zn. 13 Cob 127/2016tt_kluce-od-auta.jpg

Krajský súd Žilina sa v rozhodnutí zaoberal otázkou, či možno zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla konštruovať aj u prevádzateľa vozidla, ak tento použitie motorového vozidla výslovne zakázal. V danom prípade došlo k tomu, že konateľ žalovaného odovzdal kľúče od motorového vozidla jednému zo svojich zamestnancov s tým, že s vozidlom zakázal jazdiť (ohľadom vozidla totiž nebolo uzavreté tzv. povinné zmluvné poistenie). Následne tento zamestnanec zákaz porušil a spôsobil dopravnú nehodu, pri ktorej vznikla škoda na inom automobile. Poškodenému bola náhrada škody vyplatená Slovenskou kanceláriou poisťovateľov, a táto ju následne od žalovaného vymáhala. Súd prvej inštancie uzavrel, že žalovaný ako prevádzateľ vozidla solidárne zodpovedá za škodu spolu so svojím zamestnancom, ktorý automobil pri nehode šoféroval, a to napriek tomu, že podľa vykonaného dokazovania použitie motorového vozidla zakázal. Žalovaný podal proti rozhodnutiu okresného súdu odvolanie, v ktorom namietal, že bolo preukázané, že dal jednoznačný pokyn k tomu, aby sa s vozidlom nejazdilo a aby sa v ňom len uzamykalo náradie. Práve na tento účel odovzdal kľúče od vozidla zamestnancovi, ktorý následne spôsobil dopravnú nehodu. Krajský súd Žilina však s argumentáciou žalovaného nesúhlasil a uviedol, že hoci zamestnanec použil vozidlo proti vôli žalovaného v zmysle prvej vety ustanovenia § 430 ods. 1 Občianskeho zákonníka, žalovaný toto použitie svojou nedbanlivosťou umožnil. Sprístupnenie kľúčov zamestnancovi napriek zákazu používať motorové vozidlo je totiž možné kvalifikovať ako nevedomú nedbanlivosť, ktorá pre vznik solidárnej zodpovednosti v zmysle ustanovenia § 430 ods. 1 Občianskeho zákonníka postačuje. 

 

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 Cdo 313/2013

Najvyšší súd ako dovolací súd riešil otázku zodpovednosti za škodu vzniknutú pri dopravnej nehode, ktorú zavinil syn žalovanej naviac pod vplyvom alkoholu, ktorý pri nehode zomrel. Posudzoval, či zodpovedá žalovaná ako prevádzateľka motorového vozidla, ktoré viedol jej nebohý syn, v zmysle § 430 ods. 1 Občianskeho zákonníka. K dopravnej nehode došlo počas jej neprítomnosti z dôvodu dovolenky.

 

Celé znenie rozhodnutí nájdete v produkte Rozhodnutia súdov:

Súvisiace odborné články

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace eurokódex komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.