Znížená sadzba DPH na ubytovanie na úrovni 10 percent platí od 1. januára

Znížená daň z pridanej hodnoty na ubytovacie služby platí od 1. januára - namiesto 20 % zaplatia návštevníci 10-percentnú sadzbu dane. Zmena sa vzťahuje na hotelové a turistické ubytovacie služby, kempy, ale aj na ubytovanie na internátoch a robotníckych ubytovniach.

Autori: SITA a.s.
Dátum publikácie: 3. 1. 2019


SITA | 1.1.2019

Znížená daň z pridanej hodnoty (DPH) na ubytovacie služby platí od 1. januára - namiesto 20 % zaplatia návštevníci 10-percentnú sadzbu dane. Zmena sa vzťahuje na hotelové a turistické ubytovacie služby, kempy, ale aj na ubytovanie na internátoch a robotníckych ubytovniach.

"Pokles sadzby DPH by mal teoreticky znamenať aj pokles cien za ubytovanie. Je však ťažké povedať, či sa pokles sadzby premietne aj do nižších cien pre zákazníkov," informovala Dagmar Bednáriková zo Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP). "Je možné, že prevádzkovatelia si nechajú rozdiel v DPH pre seba a ceny nezmenia. Ovplyvniť to môžu, napríklad, drahšie energie či nárast iných nákladov," očakáva.

Zníženej sadzbe DPH podliehajú aj bezprostredne súvisiace služby, napríklad recepcie či parkovanie hostí. V niektorých prípadoch môže byť podľa SKDP problém určiť, akú sadzbu DPH majú služby mať a či bezprostredne súvisia s ubytovaním. Zdaňovanie usmerňuje iba informácia Finančného riaditeľstva SR.

"V podstate môžeme povedať, že služby súvisiace s ubytovaním, ktoré sú poskytované všetkým hosťom bez výnimky spoločne s ubytovaním, by mali byť zdanené 10-percentnou sadzbou DPH. Hostia ich môžu využívať bez toho, aby za ne samostatne platili, a cenu za ubytovanie neovplyvnia, aj keď službu nevyužijú," uviedla Bednáriková. "Typickou službou súvisiacou s ubytovaním je napríklad parkovné, služby recepcie, upratovanie na izbách, donáška jedla na izbu či využitie hotelového bazéna," poznamenala.

Pokiaľ ubytovacie zariadenie poskytuje raňajky pre ubytovaných hostí, prípadne príplatok za raňajky v izbe hosťa (room service), a ak hosť nemá možnosť objednať si ubytovanie bez raňajok, použije sa znížená sadzba na celú cenu. Ak by táto služba bola poskytnutá samostatne, bez ubytovania, zdanila by sa základnou sadzbou dane 20 %.

Opačne je to podľa SKDP v prípade ubytovania s polpenziou alebo plnou penziou, kedy sú poskytované dve služby s rozdielnou sadzbou dane. Napríklad hoteliér klientovi zaúčtuje cenu za ubytovanie so sadzbou 10 % DPH a za stravovanie bude sadzba 20 %. "Rovnako je to aj pri využití wellness služieb, ak sú pre zákazníkov zvlášť spoplatňované. Vtedy sa na ne vzťahuje základná 20-percentná sadzba DPH. Platí to aj pri nadštandarných službách, ako je poskytnutie golfového ihriska, zapožičanie bicyklov, poskytnutie vstupeniek na kultúrne akcie, skipasy," vysvetlila SKDP.

Špecificky sa posudzuje prípad, ak ubytovacie zariadenie poskytuje niektorú zo služieb v cene ubytovania, aj keď s ubytovaním nesúvisí. "Napríklad skipasy by v tomto prípade mohli byť súčasťou ubytovacích služieb za predpokladu, že by boli poskytované hosťom automaticky v cene ubytovania bez ohľadu na to, či túto možnosť využijú alebo nie a cena za ubytovanie vrátane skipasu je rovnaká ako cena za ubytovanie bez neho," dodala SKDP.

Znížená sadzba DPH na ubytovacie služby je bežná aj v iných európskych krajinách. Nemá ju už len niekoľko krajín, napríklad Dánsko alebo Veľká Británia. DPH na ubytovanie je napríklad v Holandsku 6 %, v Poľsku 8 %, v Írsku a Estónsku po 9 %, v Taliansku 10 %, v Maďarsku 18 %.

 

© 2019, Autorské práva SITA a.s. a zmluvné agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a zmluvných agentúr je výslovne zakázané.

Autor: SITA a.s.

Súvisiace odborné články

Súvisiace dôvodové správy


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené